БӨРТ II
/ хуучирсан /

Чонын бэлтрэг.

Ижил үг:

БӨРТ I