БӨРСИЙХ

Бүрзийх: даавуу бөрсийх (даавуу хуучирч муудан, утас нь энд тэндээ бөөгнөрөн бүрзийх).