АГЛИ
/ ургамал /

Харгай модны дурсанд гардаг ур; ардын эмнэлэгт гэдэс дотрын өвчин, адуу малын дайрыг эмчлэхэд хэрэглэнэ - Лууяа дэлгэрэнгүй... Л.Түдэв. Нүүдэл суудал.