АГЛИУДАХ

Хэтэрхий аглиун болох, өтгөрөх: хоол аглиудах (хоол шөлгүйдэн өтгөрөх).