АГЛИУН

Агшуун, өтгөн, аргуун: аглиун зуурмаг (өтгөн зуурмаг), аглиун шавар (агшуун шавар), дэлгэрэнгүй...

аглиун зуурмаг өтгөн зуурмаг
аглиун шавар агшуун шавар
аглиун яглиун агшуун, аргуун
нялуунаас шулуун нь дээр нялцгайгаас аглиун нь дээр аливаа юманд шулуун шударга байх нь дээр гэсэн санаа