АГЛИУС

Нэлээд өтгөн, агшуун: аглиус болох (агшуурах).