АГЛАГШИХ

1. Аглаг газрын шинж байдалтай болох - Хөсрийн өвс ургаж, аглагшиж ер битүүрсэнгүй. Ш.Сүрэнжав. Ерэн баатрын дууль;


2. Зэлүүд газарт даяанчлан суух - Жинжээ хүний сонсголоор бус аглагшсан зэрлэг амьтны сонсголоор баавгайн айсуйг мэджээ. дэлгэрэнгүй...