АГЛАГЧ I

1. Аглагт сууж бясалгал үйлдэх хүн: аглагч болох (даяанч болох);


2. Албанаас зайлсхийж, өөрийн тааваар ажил хэргээ эрхлэгч.

Ижил үг:

АГЛАГЧ II: