БОР IV
/ анагаах /

Өвчний төрөл,халуун хүйтнээс харшиж, бадгана, хий, цус, шар ус зэрэг хурснаас ходоод, элэг орчмоор ард урдаас хавсран дэлгэрэнгүй...

бор бадган уламжлалт анагаах ухааны өвчний нэр
бор цанх өвчний нэр
Ижил үг:

БОР I

БОР II

БОР III

БОР V

БОР VI