АГАСТ I:
/ ургамал /

агаст цэцэг (уул, хээр тал, ой модон дотор ургадаг, олон наст өвс, иш навч нь эмэнд орно, навч, үрээс дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

АГАСТ II: