АГАЧ :

агач тахиа (а. Үүлдэр муу тахиа; б. Бие жижиг тахиа).