АГДАЙХ

Агшиж богино болох, охор болох, агдгар болох - Гайтай муу ужиг архагаас болж, цагаасаа өмнө өтөлж үрчийсэн, эцэж дэлгэрэнгүй... Б.Бааст. Гэнэн хонгор нас., дээл агдайх (дээл богинодох), ханцуй агдайх (ханцуй богино болох).

дээл агдайх

дээл богинодох

ханцуй агдайх ханцуй богино болох