ШАМАР II
/ нутгийн аялгуу /

буриад Хуурсан гурил, бөөн: шамартай цай (бөөнтэй цай), самар хутгаж идэх дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ШАМАР I