МАРТАНТУУ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Мартамтгай, мартамхай - Өндөр нас наслаад, үстэй толгой минь бууралтаад өнө өнөөхөө мартантуу болжээ дэлгэрэнгүй... Г.Гантогтох. Буриад аялгууны толь.