МАРХИГАР
/ нутгийн аялгуу /

буриад Бадриун - Мархигар гараараа самардах гэж бодож байна уу ч гэж санамаар. Г.Гантогтох. Буриад аялгууны толь.