МАНТАН
/ нутгийн аялгуу /

буриад Аварга, мантгар, өсгөлүүн: мантан том загас (аварга том загас), мантан нударга (том нударга) дэлгэрэнгүй...