ИПРАХ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Уйлах - Сав хийхэд л ипарч байдаг. Г.Гантогтох. Буриад аялгууны дэлгэрэнгүй...