ЛАЙЖИН
/ нутгийн аялгуу /

буриад Нүсэр том, лут: лайжин том чулуу (нүсэр том чулуу).