ЛҮН IV
/ нутгийн аялгуу /

буриад Тас: лүн хар (тас хар), лүн харанхуй (тас харанхуй).

Ижил үг:

ЛҮН I

ЛҮН II

ЛҮН III