БЭВНЭХ II
/ нутгийн аялгуу /

буриад Ээрэх: ээ ээ гэж бэвнэх (ээ ээ гэж ээрэх).

Ижил үг:

БЭВНЭХ I