БЭЕНХДЭХ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Биеэрээ хариуцах - Биеэрээ бэенхдсэн юм бүтдэг, бэдэрсэн юм олддог. Г.Гантогтох. Буриад аялгууны толь.