БЯДАА
/ нутгийн аялгуу /

буриад 1. Гай гамшиг, зовлон, зохимжгүй байдал - Бидаа л байна даа, халаг хуухай;


2. Хэцүү, бэрх - Бидаа хүн юм даа чи, бурхан үзэг! Г.Гантогтох. Буриад аялгууны толь.

Орос үг беда

Зочин 2019-07-17 07:24:38