ГАВНАХ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Янших, үглэх, улиглах - Өнөөхөө гавнаж гарлаа. Г.Гантогтох. дэлгэрэнгүй...