ГАЛАНХРАХ
/ нутгийн аялгуу /

буриад 1. Эцэх, цуцах: галанхарсан хээр морь (эцэж цуцсан хээр морь);


2. Унхайх, нурмайх, нойрмоглох: нойрондоо дарагдаж галанхрах (нойрондоо дарагдаж нурмайх).