БЭРХЭЛХҮҮ
/ нутгийн аялгуу /

буриад 1. Сайрхуу: бэрхэлхүү зан (сайрхуу зан) - Би л мэднэ чадна гэсэн бэрхэлхүү зан дэлгэрэнгүй...


2. Ажилч хичээнгүй - Давгүй л бэрхэлхүү хүү юмсанж;
3. Цэмцэгнүүр, маягтай, донжтой - Явдал гишгидэл нь бэрхэлхүү. Г.Гантогтох. Буриад аялгууны толь.