ЖИНГЭРЭГ

цахар Жихүүн жавар, жихүүн хүйтэн - Өнөөдөр хэцүү жингэрэгтэй өдөр байна. С.Пунцагринчен нар. Цахар аман аялгууны үгсийн хураангуй.