ЖИЙШИН

үзэмчин Монгол гэрийн нэг хавтас бүхий модон хаалга.