БЭЭВЭН
/ нутгийн аялгуу /

цахар Илбэ увдис - Хоньчин сүмийн Юмаа лам гэгч бээвэн чаддаг хүн байлаа. С.Пунцагринчен нар. Цахар аман аялгууны үгсийн хураангуй.