БЯЗ
/ нутгийн аялгуу /

цахар, хорчин Бог малын олгой дотор мах, сонгино хэрчиж хийгээд битүүлэн чанасан идээ.