БЭЭЛЭХ
/ нутгийн аялгуу /

цахар Үлгэрлэх - Субашидад бээлэх утгатай домог арвин байдаг. С.Пунцагринчен нар. Цахар аман аялгууны үгсийн хураангуй.