ЮҮТЭХ
/ хуучирсан /

1. Сүйрэх, хоосрох, барагдах, үрэгдэх: өвчин тахалд юүтэх (өвчин тахалд олноороо үрэгдэх, сүйдэх), дэлгэрэнгүй...


2. Нас нөгчих, таалал төгсөх: амь нас нь юүтэх (нас нөгчих, нас барах).

өвчин тахалд юүтэх

өвчин тахалд олноороо үрэгдэх, сүйдэх

усны аюулд юүтэх усны аюулд сүйрэх
хөрөнгө юүтэх

хамаг эд хөрөнгө үрэн таран болох, үгүй болох

амь нас нь юүтэх нас нөгчих, нас барах