ЯА

1. Айх, эмээх, өвдөх, жигшихэд хэлэх аялга - Яа яа, халхай халцгай гэж хуруугаа үлээн сэгсэрч хашхиран, чи яах гэж дэлгэрэнгүй... “Цог” сэтгүүл., яа яа, яасан муухай юм бэ! (ямар муухай юм бэ?), яа яа, яасан их өвдөж байна аа! (ямар их өвдөж байна аа!);


2. Сүрдэхэд хэлэх аялга: яа яа, ямар аймаар амьтан бэ! (Пөөх, ямар аймаар амьтан бэ!) - Паа яа яа, яасан их мөнгө вэ? дэлгэрэнгүй...