ЮГАХ
/ бичиг /

1. Юманд суугаагаараа ахих, ялихгүй дөхөх: югаж суух (юм руу суугаагаараа дөхөж суух);


2. Тарвага, зурам зэрэг амьтны нүхэнд орж яргах, цаашлах: тарвага югах (тарвага нүхнийхээ мухарт орж яргах), ягах югах ~ дэлгэрэнгүй... [хоршоо] (мэрэгч амьтны нүхнийхээ мухарт яргах, цаашлах).

югаж суух юм руу суугаагаараа дөхөж суух
тарвага югах тарвага нүхнийхээ мухарт орж яргах
ягах югах ~ яргах югах

мэрэгч амьтны нүхнийхээ мухарт яргах, цаашлах