ягах югах ~ яргах югах

мэрэгч амьтны нүхнийхээ мухарт яргах, цаашлах