ЮАНЬ III:
/ амьтан /

юань лаг мэлхий (усны том мэлхий).

Ижил үг:

ЮАНЬ I

ЮАНЬ II