ЮАНЬ I
/ түүх /

Юань улс (1271-1367 оны үеийн Монгол гүрэн), Юань гүрэн (Юань улс).

Ижил үг:

ЮАНЬ II

ЮАНЬ III: