ЮАНЬ II

Хятад улсын мөнгөний нэгж: юань авах (юань худалдаж авах).

Ижил үг:

ЮАНЬ I

ЮАНЬ III: