Ю

Монгол шинэ үсгийн цагаан толгойн гучин дөрөв дэх үсэг.