эрлийз хурлийз
хоёр өөр үндэстний дундаас гарсан хүн болон түүний үр удам