эр хүний хээгүй нь сайхан эхнэр хүний өглөг нь сайхан
/ зүйр цэцэн үг /
эр хүнд элдэв ааш, зан хэрэггүй гэсэн санаа