эр хүнд эрхий гурав ороох сур олз эм хүнд ээрүүл ороох ноос олз
/ зүйр цэцэн үг /
монгол ахуй амьдралд эрэгтэй эмэгтэй хүний эрхэлдэг ажил үйл өөр өөр байдаг гэсэн санаа