эр хүнд эв бий эсгий малгайд хэв бий
/ зүйр цэцэн үг /
эр хүн арга ухаан ихтэй гэсэн санаа