эр хүн зовохдоо ухаан ордог эрдэнэ элэхдээ өнгө ордог
/ зүйр цэцэн үг /
хүн зовох тусам ухааждаг гэсэн санаа