эр хүн арван гурван мэхтэй эд бөс ар өвөр талтай
/ зүйр цэцэн үг /
эр хүн аргаа олдог гэсэн санаа