эр өсөж эсгий сунах
/ зүйр цэцэн үг /
эр хүнийг бага гэж басах хэрэггүй гэсэн санаа