эр дэгээ
барилдахад учраа бөхийн хөлийн дотроос хөлөөрөө гохдон авч гадагш дарах мэх