сайн эр
а. Хүний мөс чанараар сайн хүн; б. [хуучирсан] Ард түмний эрх чөлөө сайн сайхны төлөө, баяд ноёдын эсрэг боссон хүн; в. [яриа] Хулгайч