ЭНТЭЙ III

Цар хүрээ ихтэй, эзлэх байр ихтэй: энтэй наадам (хөл хөгжөөнтэй сайхан наадам), энтэй дэлгэрэнгүй... (томоохон хэмжээний нуур), энтэй уул (том уул).

энтэй наадам хөл хөгжөөнтэй сайхан наадам
энтэй нуур томоохон хэмжээний нуур
энтэй уул том уул
Ижил үг:

ЭНТЭЙ I

ЭНТЭЙ II