ЭНТЭЭШЭЭ

Үүнээс хойш байн байсаар: энтээшээ сайжрах (одоогоос эхлэн сайн болох, дээрдэх).