ЭНХЖИХ

Амар төвшин болох, тайван сайхан болох: энхжин тогтох (мөнхөд төвшин орших) - Алтан нарны туяанд дэлгэрэнгүй... Д.Нацагдорж. Бүрэн түүвэр., энхжиж мөнх болдоггүй, эвдэрч эцэс болдоггүй [зүйр цэцэн үг] (аливаа зүйл хэдий амар төвшин, тайван байлаа ч мөнхөд үргэлжлэхгүй, хэдий эвдэрч хувиравч огт үгүй болохгүй гэсэн санаа).

энхжиж мөнх болдоггүй эвдэрч эцэс болдоггүй аливаа зүйл хэдий амар төвшин, тайван байлаа ч мөнхөд үргэлжлэхгүй, хэдий эвдэрч хувиравч огт үгүй болохгүй гэсэн санаа